Přihláška na 7. Klubovou výstavu plemene Biewer Yorkshire a la Pom Pon

Neplatný vstup
Svého psa přihlašuji do výstavní třídy:Vyberte prosím jen jednu výstavní třídu

Zaklikněte prosím pohlaví.
/ / Vyberte prosím datum narození přihlašovaného psa.
Prosím zapište celé zápisové číslo včetně plemenné knihy (OBC/012/1234 nebo IBC .....CZ)
Zapište prosím celé číslo mikročipu vašeho přihlašovaného psa.
Zapište prosím celé jméno otce přihlašovaného psa.
Zapište prosím celé jméno matky přihlašovaného psa.
Napište prosím jméno chovatele psa
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Napište prosím jméno majitele psa
Napište prosím Vaši aktuální korespondenční adresu
Zapište prosím město.
Zapište prosím Vaše poštovní směrovací číslo.
Prosím vyplňte Váš kontaktní telefon. (pouze číslo bez +)
Zadejte prosím Vaší aktuální e-mailovou adresu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění)
ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. je registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů a to pod registračním číslem 00055014. Subjekt údajů není povinen souhlas udělit. Udělený souhlas je možné písemně odvolat. Uděluji tímto ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. souhlas zpracovávat mé osobní údaje dle zákona o ochraně osobních údajů k účelům databáze Klubové výstavy, a to v tomto rozsahu: • jméno a příjmení • adresa pro doručování korespondence • datum narození • telefonní spojení • e‐mailové spojení • jména psů, fen a chovatelské stanice, jež jsou v mém vlastnictví či spoluvlastnictví jakož i všechny informace vztahující se k vlastněným psům a fenám Prohlašuji, že mnou sdělené osobní údaje jsou pravdivé a přesné. Souhlasím, aby ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. zpracovával mnou poskytnutá data obsažená v přihlášce na 6. Klubovou výstavu plemene Biewer Yorkshire a la Pom Pon pro účely evidence databáze těchto údajů. Také souhlasím s distribucí a prezentací foto a video dokumentací na webových stránkách a ve Zpravodaji a rovněž s uvedením údajů týkajících se mých psů a fen. Prohlašuji, že jsem byl (a) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů řádně informován (a) o zpracování osobních údajů v souvislosti s potřebami ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. a o právech s tím spojených, že jsem nic nezamlčel (a) a všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé.
Souhlasím, aby ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. zpracovával mnou poskytnutá data obsažená v přihlášce na 7. Klubovou výstavu plemene Biewer Yorkshire a la Pom Pon pro účely evidence databáze těchto údajů.
Prosím potvďte souhlas se spracováním osobních údajů.
Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima a ocasem.
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji. Souhlasím se zveřejněním jména a adresy v katalogu.
Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavních poplatků.
Prosím potvďte souhlas.