Řády a směrnice


Rady a smernice ORIGINAL BIEWER CLUB 1

 

 

Řády a směrnice jsou nejen základní dokumenty, na kterých funguje ORIGINAL BIEWER CLUB, řády určují základní pravidla věcem tak, abychom je dělali všichni stejně.

Neberte prosím řády a směrnice jako nutné zlo, ale berte je jako pomocný materiál pro Váš chovatelský program.

 

 

 

 


Stanovy ORIGINAL BIEWER CLUBU

Základní dokument, který popisuje fungování, povinnosti a práva členů a orgánů clubu.

Standard plemene Biewer Yorkshire a la Pom Pon

V ORIGINAL BIEWER CLUBU se všichni jedinci chovají dle původního Standardu tak jak je definován z 15. 11. 1989 šlechtitelem panem Biewerem z chovatelské stanice Yorkshire-Terrier-Zwinger von Friedheck. Jiné barevné varianty jsou nepřípustné a v ORIGINAL BIEWER CLUBU nechovné.

Chovatelský řád

Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky a pravidla chovu a ustájení psů podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu. Cílem Řádu je zabezpečení ochrany psů při chovu a zajištění jejich pohody, dále informovanost chovatelů a držitelů psů o podmínkách ochrany zvířat, aby mohli zabezpečit stanovené podmínky a zlepšování ochrany psů a činností chovatelů.
Cílem chovu psů v rámci ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. je chov čistokrevného plemene psů Biewer Yorkshire a la Pom-Pon s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince, charakteristických vloh a vlastností specifických pro plemene Biewer Yorkshire a la Pom-Pon tak, jak jsou popsána standardy.
Řád je základní normou pro zájmový chov plemene Biewer Biewer Yorkshire a la Pom-Pon.

Zápisní řád

Zápisní řád ORIGINAL BIEWER CLUBU je základní normou pro chov plemene psů Biewer Yorkshire a la Pom-Pon plně respektující Mezinárodní chovatelský řád FCI.

Výstavní řád

Výstavní řád ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI a platí pro výstavy psů pořádané na území ČR ORIGINAL BIEWER CLUBEM z.s.. Bližší podrobnosti a případné doplňky, které však nesmí být v zásadním rozporu s tímto řádem, upravují propozice výstavy. Výstavy pořádané ORIGINAL BIEWER CLUBEM z.s. reprezentují kynologii před veřejností, přispívají k její propagaci a povzbuzení zájmu o chov a držení plemene psů Biewer Yorkshire a la Pom Pon.

Bonitační řád

 

Směrnice definující obchodníky se psy, osoby spolupracující s obchodníky se psy a chovatele psů bez průkazu původu.

Na základě platných předpisů Mezinárodní kynologické federace FCI je přijata tato směrnice, která definuje obchodníky se psy, osoby spolupracující s obchodníky se psy a chovatele psů bez průkazu původu. Nedodržení ustanovení této směrnice je považováno za hrubé porušení základních principů působení v rámci všech struktur ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s.

 

 

 

Vytisknout E-mail