Rodokmeny ORIGINAL BIEWER CLUBU

 

Rodokmeny ORIGINAL BIEWER CLUB2


Na základě svého právního postavení a dle řádně schválených a platných stanov

citace ze stanov:
Při této své činnosti se řídí pravidly FCI a nese plnou odpovědnost za úroveň plemene psů chovatelů a majitelů v ORIGINAL BIEWER CLUBU z.s. sdružených.

Posláním ORIGINAL BIEWER CLUBU je:

  • Vede chovatelskou evidenci
  • Zabezpečuje vedení plemenné knihy a vydává průkazy původů psů plemene Biewer Yorkshire a la Pom-Pon.
  • Je garantem za pravost průkazu původu psů.
  • Zabezpečuje provádění kontrol chovů a dokumentace podkladů pro zápis vrhů do plemenné knihy

ORIGINAL BIEWER CLUB z.s. vede a garantuje plemennou knihu plemene Biewer Yorkshire a la Pom Pon a na základě takto vedené a garantované plemenné knihy vydává průkazy původu a je garantem za jejich pravost.


 

 

 

 

Vytisknout E-mail