Standard plemene


Biewer Yorkshire a la Pom Pon

Země původu: Německo
DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 15. 11. 1989
Využití: Toy teriéři
Bez pracovních zkoušek – Plemeno není uznané FCI

________________________________________
CELKOVÝ VZHLED:

Teriér s dlouhou srstí, která splývá naprosto rovně a stejnoměrně po obou stranách a je rozdělena pěšinkou od nosu až po špičku ocasu. Je velmi kompaktní a uhlazený, velmi vzpřímeného držení, budí dojem důležitosti. Tělo může být mírně delší než výška psa.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Celkový obrys těla budí dojem statného těla vyvážených proporcí.

CHOVÁNÍ A TEMPERAMENT: Ostražitý, živý a inteligentní společenský teriér. Má vyrovnanou povahu.

________________________________________
HLAVA

MOZKOVÁ PARTIE:

• Mozkovna: Spíše malá a plochá, ne příliš zdůrazněná ani kulatá.

OBLIČEJOVÁ PARTIE:

• Nosní houba: Černá.
• Tlama: Není příliš dlouhá.
• Čelisti / zuby: Dokonalý, pravidelný a úplný nůžkový skus, tj. horní zuby těsně překrývají zuby spodní a jsou kolmo vsazené do čelistí. Zuby jsou dobře rozmístěné, čelisti jsou stejně dlouhé. Chybějící premoláry jsou tolerovány.
• Oči: Střední, tmavé, zářivé; vyjadřují živou inteligenci, posazené tak, že hledí přímo vpřed. Nevystupují. Okraje očních víček jsou tmavé.
• Uši: Malé, tvaru písmene V, nesené vztyčené, ne příliš daleko od sebe nasazené, pokryté krátkou srstí; jejich zbarvení je stejnoměrné, intenzivně tříslové.

________________________________________
KRK: Dobré délky.
TRUP: Kompaktní.
HŘBET: Rovný.
BEDRA: Pevná.
ŽEBRA: Středně klenutá.
OCAS: nekupírovaný, bohatě osrstěný, je nesen mírně nad linií hřbetu, měl by být rovný a jeho délka by měla poskytnout dobře vyvážený vzhled, minimálně poslední třetina musí být bílá.

________________________________________
KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:

• Celkový vzhled: Běhy jsou rovné, bohatě osrstěné.
• Lopatky: Správně šikmo uložené
• Předloktí: Rovné.
• Přední tlapky: Kulaté, s černými nebo bílými drápy

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Běhy při pohledu zezadu jsou téměř rovné, s mírně zaúhleným kolenem. Jsou bohatě osrstěné.

• Koleno: Mírně zaúhlené.
• Zadní tlapky: Kulaté. Drápy jsou černé nebo bílé.

CHODY / POHYB: Pohyb prostorný s vydatným posunem. Oba páry končetin se pohybují přímo dopředu v ose těla. Hřbetní linie zůstává v pohybu rovná.

________________________________________
OSRSTĚNÍ:

SRST: Na trupu dlouhá k patám, ideálně na zem, dokonale rovná (není zvlněná), lesklá; jemné hedvábné textury, nepůsobí dojmem vlny, bez podsady. Nikdy nesmí bránit v pohybu. Srst na hlavě je dlouhá.

BARVA: Hlava je symetricky zbarvená v barevných kombinacích modrá nebo černá - bílá – zlatá. Zbarvení trupu je spíše bílé v kombinací s modrou nebo černou, bez hnědého zabarvení. Hrudník, břicho a nohy jsou zabarveny čistě bíle. Barvy jsou rozděleny rovnoměrně, bez dominance jedné z barev.

________________________________________
HMOTNOST:

Hmotnost do 3,2 kg

________________________________________
VADY:

Každá odchylka od výše uvedeného standartu se musí posuzovat jako vada, která musí být penalizována v závislosti na její závažnosti a jejímu vlivu na celkový zdravotní stav a pohodu psa.

VYŘAZUJÍCÍ VADY:

• Agresivní nebo bázliví jedinci.
• Slabý pigment na víčkách a nosní houbě.
• Nestojící ucho.
• Předkus nebo podkus.
• Zvlněná srst.

Každý pes jasně vykazující tělesné nebo povahové abnormality musí být diskvalifikován.
Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

________________________________________
Upozornění::

Na základě Zákona 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání § 4 Za týrání se mimo jiné považuje:
g) provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu zvířete, zejména kupírovat uši, ničit hlasivky nebo používat jiných prostředků k omezení hlasitých projevů zvířat anebo z jiných než zdravotních důvodů amputovat drápy a zuby, nejde-li o případy uvedené v §7 odst. 3
a s odkazem na shora uvedený Standard plemene:
Ocas: nekupírovaný, bohatě osrstěný, je nesen mírně nad linií hřbetu, měl by být rovný a jeho délka by měla poskytnout dobře vyvážený vzhled, minimálně poslední třetina musí být bílá.

Kupírování uší je ilegální a protiprávní, kupírování ocasů je zakázáno.

Kupírovaný jedinec bude okamžitě diskvalifikován.


 

 

 

Vytisknout E-mail